تماس با دبیرستان هراتی

دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی، از دبیرستان‌های قدیمی و برتر شهر اصفهان است که بیش از نیم قرن پیش به همت و سرمایه‌ی محمد شیخ‌زاده هراتی یزدی تأسیس شد. دبیرستان هراتی، در خیابان کمال اسماعیل حد فاصل پل فردوسی و پل خواجو در زمینی بالغ بر 7850 مترمربع ساخته شده است.

اطلاعات ارتباط با ما

آدرس: اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، حد فاصل پل فردوسی و پل خواجو، دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی شیخ زاده هراتی
تلفن خط 1: 03132123445
تلفن خط 2: 03132123446
تلفن خط 3: 03132123447
تلفن خط 4: 03132123448
ایمیل: info@haratischool.ir